Грекови, крім тісних контактів з миргородськими грузинами, мали зв'язки з місцевою козацькою старшиною полкового та сотенного масштабу, з миргородським чиновництвом. Так, наприклад, Віра Іванівна Грекова 1791 року «восприймала» новонароджену дитину Ананія Журахівськогопредставника знатного миргородського роду, колезького протоколіста, протоколіста Миргородської дворянської опікиодин із Журахівських, Григорій, був сотенним писарем Миргородського полку, мав кілька хат у МиргородіСорочинські дідичі Журахівські, як відомо, доводилися ріднею гетьманові Данилові Апостолу.

Рід Грекових, окрім гілки, з якої вийшов Панас Мирний, дав у Миргороді ще й інше відгалуження, від якого походив історик Борис Дмитрович Греков (1882 - 1953), академік, автор праць «Київська Русь» (1939), «Культура Київської Русі» (1944), «Селяни на Русі з найдавніших часів до XVII ст.»    

У документах другої Малоросійської колегії зберігається справа про миргородського козака Івана Шелюга (він же Шелюжченко), який у 60-х роках XVIII століття «шукав козацтва», тобто намагався вийти з підданства дворянина. Як свідчать матеріали справи, що затяглася на кілька десятиліть, козак Шелюг жив у селі Біликах першомиргородської сотні, займався різницьким ремеслом. Коли у 40-х роках грузинські дворяни-азнаури одержували в Миргороді наділені їм указом імператриці Анни «підданські двори», Ніколозові Хачапурідзе не вистачало їх, і тому, «по неимению уже в городе свободных посполитых», йому було віддано у власність козака Івана Шелюга з ближнього села Біликів.

Проте Шелюг не згодився із становищем підданого, 1766 року він «выписался с-под владения» дворянина Хачапурідзе. Почався затяжний судовий процес, який у 80-х роках дійшов до Генерального суду, і нам не відомо, як він закінчився. Одне можна достеменно стверджувати: Шелюги з Біликів переселилися до Миргорода і від Хачапурідзе перейшли в спадщину Трекових. В неопублікованому нарисі Панаса Мирного «Перед війною» згадується якась Марія Шелюківна (либонь, Шелюгівна). І сьогодні нащадки Шелюгів живуть у Миргороді по вулиці Б.Грекова - у місцевості, де здавна жили Грекови.

Принагідне варто повідомити й такий цікавий факт. Жителька Миргорода Віра Павлівна Шелюг (1921 р.н.) стверджує, що, за спогадами її бабусі Марфи Федотівни Панащатенко, остання походила по матері з Рудченків і доводилася ріднею Панасові Мирному. І ще один штрих: місце проживання в Миргороді і Трекових, і Рудченків, і пов'язаних з ними сімей Панащатенків та Шелюгів локалізується в невеликому, досить чітко окресленому ареалі: правобережна частина міста, берег Хоролу, початок сучасної вулиці Шевченка, район Приліпка (вулиця Б.Грекова). У XVIII столітті в цьому самому районі жило чимало грузинських сімей. На наше переконання, викладені факти ще раз, хоч і опосередковано, підтверджують логічну обґрунтованість генеалогічного ланцюжка: Хачапурідзе - Грекови - Рудченки..

Віддалені ремінісценції грузинського походження Панаса Мирного знаходимо і в його творчості. У циклі оповідань «Як ведеться, так і живеться» письменник показав жорстокого пана Ратієва, описав Ратіївщину - місце на околиці Миргорода, де був маєток цього поміщика. Це не вигаданий, а виписаний на реальному матеріалі персонаж. У другій половині ХVІІІ століття в Миргороді жили грузинські князі Ратієви. Про одного з них, Давида Георгієвича Ратієва, уже згадувалося в цій статті. Син шталмейстера Зураба (Юрія, Георгія) Ратієва, який разом із царем Вахтангом VI переїхав до Росії, Давид Ратієв, як і І.Греков та Д.Гурамішвілі, брав участь у Семилітній війні, «во всех генеральных баталиях и сражениях, партиях». Він вийшов у відставку підполковником, близько 1749 p. переїхав до Миргорода. У 1764 р. у підданстві Д.Ратієва перебувало 26 дворів, 38 хат, 119 душ. Його брати Єгор і Микола (Георгій та Ніколоз) теж мали маєтності в Миргороді, але жили там недовго. У різних джерелах XVIII - початку XX ст. згадуються «хутір Ратієва», «урочище Ратієва», «Ратіїв садок», які знаходилися на околиці Миргорода, по дорозі з міста до села Дібрівки.

У ранніх оповіданнях Панаса Мирного «День на пастівнику» і «Батьки», створених на основі власних дитячих та юнацьких вражень, детально описана Ратіївщина, куди миргородські хлопчаки ганяли пасти худобу. Проте для молодого письменника Ратіївщина - це не тільки місце колишнього маєтку князя Ратієва, а й своєрідний символ старої доби - кріпаччини, з її середньовічною жорстокістю, символ морального і духовного звиродніння. Панас Рудченко, очевидно, чув перекази про Ратієва від старих миргородців, у тому числі й від грузинських нащадків, від своїх предків, від тієї таки баби Оришки, яка доглядала рудченківських дітей. «Ті казочки бабусині» глибоко запали в серце й пам'ять юного Панаса, а згодом трансформувалися в оповідання разючої викривальної сили.

Літературознавець В.Горленко у листі до Панаса Мирного писав 1883 року з приводу його оповідань: «...попрошу Вас про одне: У Вас є там князь Ратієв. Один Ратієв жив у Миргороді й був одружений з моєю рідною тіткою. Він помер тепер, але живі його сини. Якщо Вам все одно замінити це прізвище яким-небудь іншим, то будьте ласкаві це зробити. Для мене власне це байдуже, але сини його будуть у розпачі, бо їх однофамілець у оповіданні відіграє далеко не симпатичну (і навіть таку, що викликає мороз по шкірі) роль. Втім, якщо характер взято з дійсності, то я беру назад своє прохання».

Зваживши на прохання В.Горленка, Панас Мирний при публікації оповідань у альманасі «Рада» замінив прізвище Ратієва на Батієв і, відповідно, «Ратієвщина» на «Батієвщина». (Письменник часто й охоче брав для своїх персонажів прізвища реальних миргородців, зокрема і з найближчого оточення, як от у останньому випадку — знову прозора паралель: Батієв - і згадувана вже близька Рудченкові родина Батіїв).

Завершуючи виклад матеріалів про грузинських предків Панаса Мирного, варто також звернути увагу на те, що й при візуальному спостереженні можна помітити грузинські риси у зовнішності Панаса Рудченка (надто на фото початку 70-х років XIX століття) та його матері Тетяни Іванівни.

1 2 3 4 5 6