Головна » 2021 » Вересень » 27 » Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України
18:43
Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Знаннєвий компонент:

 • називає форми земної поверхні;
 • наводить приклади корисних копалин щодо їх використання;
 • формулює визначення понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості».

Діяльнісний компонент:

 • Знаходить і показує на картах різного масштабу: низовини: Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська;
 • височини: Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська (г. Берда);
 • гори: Українські Карпати (г. Говерла), Кримські (г. Роман-Кош);
 • тектонічні структури: Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи;
 • басейни і родовища корисних копалин: Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький залізорудний район, Придніпровський марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, Артемівське, Слов’янське родовища кам’яної солі, Заваллівське родовище графіту;
 • аналізує поширення різних за віком гірських порід за геологічною картою;
 • пояснює вплив неотектонічних рухів на формування рельєфу.

Ціннісний компонент:

 • обґрунтовує необхідність раціонального використання природних ресурсів;
 • оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр; 
 • встановлює взаємозв`язки між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території.

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

Знаннєвий компонент:

 • називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату;
 • наводить приклади небезпечних погодних явищ та їх наслідків; формулює поняття «погода», «клімат», «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»; пояснює дію кліматотвірних чинників.

Діяльнісний компонент:

 • характеризує особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах України;
 • визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури, повітря та опадів; порівнює особливості зволоження в різних частинах України, кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами та їх вплив на сільське господарство;
 • аналізує погодні особливості різних регіонів України за допомогою інтернет- ресурсів.

Ціннісний компонент:

 • робить висновки про значення прогнозу погоди для життєдіяльності людей;
 • оцінює можливість використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті.

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

Знаннєвий компонент:

 • називає складові частини вод суходолу в межах України;
 • формулює визначення понять «річка», «озеро», «болото», «підземні води», «водосховище», «канал», «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»;
 • пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер.

Діяльнісний компонент:

 • Знаходить та показує на картах різного масштабу: річкові системи: Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу;
 • озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський;
 • водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське; Дністровське; Печенізьке;
 • канали: Північнокримський, Дніпро – Донбас, Каховський;
 • визначає падіння та похил річки;
 • характеризує водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;
 • порівнює гідрографічні особливості водних об’єктів;
 • аналізує можливості використання водних ресурсів

Ціннісний компонент:

 • усвідомлює необхідність охорони водних ресурсів України;
 • оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Знаннєвий компонент:

 • називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів;
 • пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів.

Діяльнісний компонент:

 • характеризує ґрунтові ресурси України; аналізує карту ґрунтів України.

Ціннісний компонент:

 • робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах; визначає вплив родючості ґрунтів на сільськогосподарську діяльність;
 • оцінює заходи з підвищення родючості та охорони ґрунтів.

Тема 5. Рослинність

Знаннєвий компонент:

 • називає видовий склад рослинності;
 • наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.

Діяльнісний компонент:

 • характеризує основні типи рослинного покриву України; розпізнає рослини, що занесені до Червоної книги України;
 • аналізує карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;
 • спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.

Ціннісний компонент:

 • робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності в Україні;
 • оцінює стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України;
 • усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності

Тема 6. Тваринний світ України.

Знаннєвий компонент:

 • називає видовий склад тваринного світу;
 • наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин.

Діяльнісний компонент:

 • характеризує фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;
 • розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України;
 • аналізує карту тваринного світу України.

Ціннісний компонент:

 • робить висновки щодо закономірностей поширення основних видів тварин в Україні;
 • оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у господарській діяльності людини;
 • усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на тваринний світ України та своєї місцевості.

Тема 7. Ландшафти України

Знаннєвий компонент:

 • називає чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони; пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті. 

Діяльнісний компонент:

 • Знаходить і показує на картах різних масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;
 • характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;
 • аналізує карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості.

Ціннісний компонент:

 • прогнозує наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів;
 • висловлює судження про природноресурсний потенціал природних комплексів

Тема 8. Природокористування

Знаннєвий компонент:

 • називає складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля; наводить приклади об’єктів природнозаповідного фонду України;
 • пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища», «заповідник», «національний парк».

Діяльнісний компонент:

 • Знаходить і показує на картах різних масштабів: біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський;
 • національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри;
 • регіональний ландшафтний парк «Меотида»;
 • характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні;
 • аналізує природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення; визначає об’єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості;
 • дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

Ціннісний компонент:

 • оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання й охорони природних умов та природних ресурсів України;
 • усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій;
 • оцінює вплив екологічної ситуації на здоров’я населення.
Переглядів: 77 | Додав: xCosmick | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: