Хомутець осередок декабриського руху

Гончарний цех у Хомутці

Садиба Муравйових-Апостолів у Хомутці 

Дворянське гніздо Муравйових-Апостолів

 

Існує легенда про зведення шведами, у час кампанії 1708-1709рр. укріплення у центрі Хомутця (Миргородського полку). Виявивилося, що насправді той «городок» є рештками сотенної фортеці XVII-XVIIІ ст. 

 

 

Кулатова Ірина, Супруненко Олександр. Пам’ятки археології козацької доби Полтавщини в матеріалах анкетування центрального статистичного комітету 1873 р.