Народна освіта на Миргородщині 19 - поч 20 ст.

Статистичний перепис населення 1883 року показав, що із зареєстрованих 59325 чоловік і 58265 жінок з числа селян і міщан було грамотних 1342 чоловіки і 48 жінок. На весь повіт у школах навчалися 387 хлопчиків і 14 дівчаток.

До введення земського положення шкіл у повіті було 6. У першій половині 90-х років їх стало 13, в 1895 році - 38. На 1 січня 1896 року в школах повіту навчались 2879 хлопчиків і 418 дівчаток.

1 жовтня 1834 р. було відкрито Миргородське чоловіче приходське училище, 1861 - Єрківське і Ярмаківське, 1864 - Зуєвецьке, 1866 - Хомутецьке і Попівське, 1867 - Кибинське, 1869 - Остапівське, 1870 - Миргородське жіноче училище.

У 1902 році у повіті було 4 училища Міністерства народної освіти: Великосорочинське, Комишнянське і Шишацьке (двокласні), Ромоданівське залізничне однокласне. Існувало 28 церковно-приходських шкіл.

На 1 січня 1907 року було 62 початкові школи, які утримувались на кошти земства. У них працювало 123 вчителя, навчалось 5905 дітей, серед яких 1046 дівчаток.

Крім того існували заклади, засновані приватними особами: повна 8-класна чоловіча гімназія (відкрита 5 вересня 1907 року) - заснована вона К.С.Шварсалоном, гімназія Грановської (восени 1906 року) - існувала спочатку як жіноче училище 2-го розряду, а пізніше як жіноча гімназія.

Відкрилися й спеціалізовані заклади: художньо-промислова школа ім. М.В.Гоголя, Великосорочинська реміснича навчальна майстерня, Дібрівська ветеринарно-фельшерська школа, Великосорочинська вчительська семінарія, Олефірівська навчальня ткацька майстерня, Хомутецька майстерня з рогового промислу, Кибинська столярна навчальна майстерня. Навчання в них було безкоштовним, іноді земство призначало певну кількість стипендій для підтримки учнів і стимулювання навчання.

16 травня 1908 року повітові земські збори визначили строк загальної освіти у повіті у 10 років. Але ці плани не збулися через фінансові труднощі.

На 1916 рік у Миргороді існувало дві гімназії, вище початкове училище, приходське чоловіче училище, земське жіноче училище, 4 початкових земських училища і три церковно-приходських школи (жіноча і дві чоловічі).

Див також на Шульга В.І., Пашко М.С. ЛІТОПИС ІСТОРІЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ с. 11