Головна » 2021 » Жовтень » 29 » Формулярний список 3-го козацького полку 1813
23:52
Формулярний список 3-го козацького полку 1813

Формулярной Списокъ
въновъформированнаго Полтавского 3-го Коннаго Козачьего Полка нижнимъ чинамъ
Сентября 1-го дня 1813-го года

Авраменко
Адаменко
Андреенко
Андрушечко?
Андрущенко
Андрѣевскій
Антоненко
Артюхъ
Ахматенко?
Бабарика
Бабаченко
Бабенко
Бабичъ
Баенко?
Баженко
Байгушъ?
Бакуменко
Бакѣтко?
Балакліець
Баламутъ?
Балацкій
Балко
Баль
Бандуренко
Бардакъ
Барсенко?
Басманенко?
Батечко?
Безъкоровайній
Бехтѣръ
Бобець?
Бобиръ?
Бовтъ
Божко?
Бойко
Бондаренко
Борбликъ
Боровка?
Бородавка
Босенко
Бочкарь
Бояренко
Брага
Бровченко
Бродецкій
Брусъ
Бублиевскій
Бубликъ
Бугай
Бугайченко
Бурейко?
Бурій
Бурлака
Бурлѣй
Бурсименко?
Бутенко
Бутринъ?
Бутъ
Быхкало
Бѣднина?
Бѣлашъ
Бѣленко
Бѣликъ?
Бѣлицкій
Бѣлоконь
Вакуловскій
Ванденко?
Вароха?
Васикъ
Василенко
Васильченко
Васюра
Вдовиченко
Ведмеденко
Ведмедь
Великантъ?
Великожонъ
Величко
Вербицкій
Верещака
Вечорка
Винникъ
Власенко
Внукъ?
Вовкъ
Водяникъ
Воликъ
Воличенко
Воловикъ
Волокита
Волошка
Волощенко
Ворона
Воскобойникъ
Вошка??
Вѣрченко
Г Gалиенко?
Г Gерgель
Г Gрозенко?
Гаврикъ
Гавриленко
Гаврись
Гажій?
Гайдаръ
Галата?
Галенко?
Галикъ?
Галичъ
Галушка
Галченко
Ганноченко
Гапонъ
Гапченко
Гарамасъ??
Гарбузъ
Гаркушенко
Гармашъ
Герасименко
Герічъ?
Гладунъ?
Гладько
Глушченко
Головко
Голубъ
Гончаренко
Горбань
Горбъ
Гордѣенко
Гордѣець
Горенко
Горкунъ?
Горкуша
Горошко
Грабко
Грабъ
Гречаній
Гречка
Григоренко
Гринь
Гринько
Грицай
Гриценко
Грицикъ?
Губенко
Гукало
Гунченко
Гуринъ
Гусакъ
Густенко?
Давиденко
Даникъ?
Данилейченко
Даниленко
Данниченко?
Даценко
Дегтяръ
Дейкунъ
Дейнега?
Дейнека
Демиденко
Демченко
Демяненко
Демянець
Денисенко
Деркачъ
Десятниченко
Джуръ
Дзицина?
Дзюбенко
Дзядько?
Дивинскій
Дизинъ??
Динисенко
Дирда??
Дмитерко
Дмитренко
Довбышъ
Донецъ
Донченко?
Дорошенко
Дрижакъ?
Дроваль?
Дроль
Дубовикъ??
Дудка
Дудникъ
Дузь
Дукевичъ?
Дуля
Думенко
Дупикъ?
Дураченко?
Дѣденко
Дѣднякъ?
Дѣйненко?
Дяченко
Евженко?
Евтухъ
Емець
Ерченко
Ефременко
Ещенко
Жабодинскїй
Жаботинскій
Жаданъ
Жадько
Жайворонка
Жаленко
Жало?
Желѣзнякъ
Жила
Житенко
Жорненко?
Жукъ
Журавель
Завизіоненко??
Задираченко?
Заець
Зайка
Залата
Зарѣцкій
Захарченко
Заярний?
Зеленскій
Зененко?
Знайко?
Зозуля
Зубенко
Зубко
Зузикъ?
Зѣнченко
Иваненко
Иванишенко
Иванченко
Ивашина
Иващенко
Игнатенко
Ищенко
Кайдашъ
Калейтанъ?
Калениченко
Калиманъ
Калина
Калѣнъ
Канобрицкій?
Канѣвець
Капренко?
Карабанъ
Карпенко
Касяненко
Касянъ
Катричъ
Каюнъ?
Кваша
Квѣточка
Киба
Кикиленко?
Кикоть
Киктенко
Килимъ?
Кириленко
Кириченко
Кириянъ?
Кисель
Кислякъ?
Кичкаръ?
Кіяшка
Клименко
Климко
Клиша?
Клочко
Кнуренко?
Кобець
Кобзѣй
Кобилка
Коваленко
Коваль
Коверда
Ковтуновскій
Ковтунъ
Коденко?
Кодрекъ?
Козачко
Козелскій
Козелъ
Козленко
Козорѣзъ
Кокало?
Коломиець
Колѣсникъ
Комаренко?
Комисаренко
Кондратенко
Коновченко
Кононенко
Конпанѣець
Конько?
Копиндаха?
Копичинскій
Копотъ
Корень
Корнѣенко
Коробка
Короленко
Коростель?
Коротенко
Корпотенко?
Корсунъ
Коршунъ
Костенко
Костюкъ
Косякъ?
Косянъ
Котко
Котляренко
Котъ
Коць??
Кошелъ
Кошовой
Кравченко
Кравчунъ
Крамаренко
Красько
Кривобоченко
Криворотько
Кривохижа
Кривулька?
Крикунъ
Кропивній
Крупенко
Крупка?
Крякъ?
Крящъ
Кубракъ
Кувѣлько?
Кудлинъ?
Кудрявець
Кузменко
Кукошъ
Куликъ
Куличенко
Кунець?
Курганъ?
Курило
Курочка
Курѣй?
Кустанскій?
Куцъ
Кученко
Кучиренко
Кучиръ
Кушниренко
Кѣптенко
Ладивѣръ
Лазоренко
Лаличъ?
Ламахъ?
Лантухъ
Левченко
Левѣшко
Легуша
Леенко?
Ленченко
Лень
Леоненко?
Лесенко?
Лесикъ
Лещенко
Лещинко
Линь
Липинскій
Липовій
Лисенко
Лисиця
Лисичній?
Литвинъ
Литвихъ?
Литовченко
Лобуренко
Лозенко?
Лозицкій
Ломака
Лотошъ
Лофицкій
Лохмата??
Лукашенко
Лукашина?
Лукашъ
Лукяненко
Луценко
Лѣвшій?
Лѣсничий
Любивый
Любченко
Любывець?
Лялька?
Ляхъ
Ляшко?
Мазоха
Макаренко
Маковецкій
Макушенко?
Макушка?
Макѣенко?
Маларенко?
Малачинскій?
Маличенко
Малишко
Малѣй
Малярь
Мандалина?
Мандриченко?
Мартусенко
Мартюкъ?
Марченко
Масникъ?
Матвѣенко
Матвѣйко
Махота??
Мацало
Мацко
Мединенъ?
Мерзлякъ
Микитенко
Миколенко?
Милѣвскій?
Минка
Минтянъ
Мировець?
Мироненко
Мирошнеченко
Мисливець
Мисюра
Михайленко
Михниченко
Миченко?
Мищенко
Мовчанъ
Могиленко
Момотъ
Монастирній
Морозенко
Морозъ
Москаленко
Московченко
Мошка?
Мулявскій
Муска?
Мусѣенко
Мѣлька?
Мѣрошниченко
Надолка?
Надтока
Назаренко
Нарожній
Науменко
Недожвѣй??
Недрешній?
Неживый
Непокупный
Нестеренко
Несторенко
Нестрѣляй
Нечипоренко
Никитенко
Николенко
Никонъ?
Ничитало??
Ништа?
Ноgа?
Новакъ
Новикъ
Новобранець?
Новоселенко?
Норка
Носенко
Нѣмченко
Оgарко?
Оверко
Овсюченко
Овчаренко
Одинець
Оксаненко?
Олешко
Олѣйникъ
Омельченко
Онбишъ?
Онистратенко
Оницкій
Онищенко
Онѣшко?
Оробей
Оробець
Основа
Основенко
Оспа??
Остапенко
Остапко?
Отрѣшко
Охрѣменко
Очеретько
Павленко
Падолѣй?
Паламаренко?
Палѣй
Панасенко
Панченко
Панченко Куценко
Папуша
Парпура
Пархоменко
Пась?
Пасько
Пасѣчникъ
Пасюкъ?
Пащенко
Пелипенко
Пелихъ
Передерѣй
Перекѣпный
Перепелиця
Перетятько
Перо?
Пестичъ?
Петренко
Петроха?
Петченко
Печериця
Пивоваренко
Пилипась
Пилипенко
Пилипченко
Пилипяченко?
Плетѣнець
Плисъ?
Плуякъ??
Пляшникъ?
Побѣдашенко?
Повзунъ
Подопригора
Подпалій
Пожаръ
Поколота?
Полянка?
Поляшка?
Пономаренко
Попивненко?
Попикъ
Попиченко
Поповичъ
Порада?
Пориненко?
Постернакъ
Постѣлникъ
Притула
Прокопенко
Прокопченко
Прокѣпецъ
Пронь
Проскура
Прудиусъ
Прусенко?
Прѣхненко?
Прядко
Пугачъ
Пуенко?
Пузенко
Пулеха?
Пундикъ
Путивка??
Пшеничній
Пѣвень
Пявка?
Пятакъ
Радченко
Радько
Ранюкъ?
Рева
Ревута
Ремезенко
Решѣтко?
Рижикъ?
Роgозій?
Робочій
Рожка?
Рой
Романенко?
Романко
Романча?
Романюта
Ромасенко?
Ромахъ
Ромко?
Роскладка
Росоха
Рубанъ
Рубель
Руденко
Рудиченко
Рудичъ
Рудь
Рузѣй?
Ручка
Рыжевскій
Рѣжко
Рѣзникъ
Рѣзниченко
Рябко
Сабадашъ
Сабля
Савеленко?
Савичъ
Савостьянъ
Савченко
Саенко
Сакъ?
Саленко
Сало
Самодѣченко?
Самойленко
Сапинъ?
Сасюкъ?
Свистичъ?
Свитанка?
Свищъ
Селецкій
Семененко
Семенченко
Семенько?
Семѣрня?
Сербиненко
Сергѣенко
Сердюкъ?
Середа
Серпета?
Сидоренко
Силка
Симиволосъ
Симон?
Симоненко
Синѣлникъ?
Ситникъ
Скиба
Скляръ
Скоробагатько
Скороходъ
Скрипка?
Сливенскій
Сливненко
Слишай?
Слѣпченко
Слюсаренко
Слюсаръ
Смага
Смалько
Соколъ
Соловей
Соломаха
Солошенко
Соляникъ
Сорокотяженко
Сорочинскій
Спиця?
Спичакъ?
Ставискій
Ставицкій
Стась
Стеблянъ
Степаненко
Степанько?
Степашко?
Стеценко
Страшко?
Стрилченко
Ступка
Субота
Сукачъ
Супруненко
Супрунець
Супрунъ
Супряга
Сурмейко?
Сухаръ?
Сухинъ
Сухій
Сухозадъ?
Сухомлинъ
Сученко? Шипъ?
Сушко
Сѣрикъ
Т??цицкій
Тарандинскій
Тараненко
Таранъ?
Тарасенко
Терещенко
Тимошенко
Титаренко
Тищенко
Ткаченко
Ткачъ
Толочній
Толошній?
Топорко?
Топчѣй
Тоцкій
Третякъ
Тригубъ
Тронь
Трохименко
Троць
Троянъ? Соколикъ?
Трушъ
Тупалскій
Туруха?
Тютюнникъ
Уласенка?
Улащенко?
Улѣзько
Улянченко
Устенко
Устименко?
Усъ?
Фалько
Фесечко??
Федовскій?
Федорашъ??
Федоренко
Филоничъ
Хало
Харичъ?
Харченко
Харчукъ?
Хижнякъ
Хиль
Хмель?
Ходосенко?
Холоднякъ
Холява
Хоменко
Хомиченко
Хоролець
Хохуля?
Христенко
Хуgоль
Худолѣй
Хурсенко
Хухривець
Цвѣтко
Цовизъ??
Цыбенко
Цыганенко
Цысь
Чабанъ
Чаленко?
Чапа?ка?
Чвало??
Чекань?
Чепурко?
Черевко
Черкаскій
Черкасъ
Чигринь?
Чимшитъ??
Чиренко??
Чмихаленко
Чорненко
Чорній
Чубачъ? онже Мотникъ?
Чубъ
Чугуевець
Чуенко?
Чумакъ
Чумарній?
Чупико?
Шамро?
Шаповаленко
Шаповалъ
Шарій
Шатунъ?
Шевченко
Шелестенко?
Шелудько
Шелятъ?
Шендрикъ
Шепель
Шепитко
Шептунъ
Шепѣль
Шитикъ
Шиянъ
Шкурка
Шлянъ??
Шостакъ
Шпетній?
Штаменко?
Шульга
Шумейко
Шупленко?
Шутъ
Щербань
Ѣвко??
Юранъ
Юрченко
Ющенко
Явтушенко?
Якименко
Яковенко
Якушка
Яременко
Ярмошъ
Ярошенко
Ярошъ
Ясько
Яценко
Ященко?


(всего 1197 козаков с женами и детьми из Лубенского и Миргородского поветов)

 

Командующей        Полкомъ                    Штабсъ – Капитанъ            Оверк

Переглядів: 119 | Додав: xCosmick | Теги: 3-й полк, Комишня, список, 1813 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: