Комишня

Освіта: 1 2 3 4 5 6 

2. Школа у роки громадянської війни

             На початок 1917 і до 1919 року (до ліквідації денікінщини) у Комишні існували 4 церковно-приходські школи: (на Слобідці, на базарі – в сучасному будинку  комунгоспу, в нинішньому лікарському городку і біля Спаської церкви). Міністерське 4-класне училище (засноване 1898 року) перетворене у 1912 році у вищу початкову школу з 4-ма класами (напроти теперішньої контори «Сільгосптехніки»).

Реальна школа на два 5-6 класи – в приміщенні міського 4-х клясного училища; дві земські школи, одна в шість комплектів, а друга в чотири комплекти і розмщались: та, що мала шість комплектів - на території теперішнього лікарського містечка на місці інфекцій­ного корпусу, а та, що в 4 комплекти - розміщалась у колишній восьмирічній школі. 

З установленням радянськї влади в селі школи були реорганізовані: церковноприходські в початкові школи; земська двоклас­на і реальна школи - теж в початкові школи, а вища початкова школа - в семирічну трудову школу. В середньому по всіх школах навчалося біля 500 учнів. 

З  виходом закону про відокремлення церкви від держави, в школах було вилучено з програми закону Божого і церковнослов’янського читання, а були введені нові предмети: політ грамота, сільське господарство, рукоділля. 

З 1919 по 1923 рік в селищі існував дитячий будинок. В міру зміцнення радянської влади і закінчення громадянсь­кої війни зростала і радянська школа, зростали кадри вчителів.

1 2 3 4 5 6