Наші джерела
Аграрное движение в России 1905-1906 гг. (Труды ИВЭО 1908 №4-5) (СПб., 1908) Малорос. губ.
Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-2012 рр.): довідник з історії адміністративно-територіального поділу / редкол.: Білоус Г. П., Білоусько О. А., Гудим В. В. та ін.; упоряд.: Васильєва Ю. О., Жук В. Н., Коротенко В. В. та ін. – Вид. друге, перероб. і доп. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 400 с.
Арандаренко Н.И. Записки о Полтавской губернии. Ч.1, Ч.2, Ч.3
Білогриць-Котляревський Микола. Історичний огляд Комишнянського училища. (Зміст. ) 
Богомолов Н. А. Итория одного развода. Документальная хроника
Бульвінський Андрій. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи
КНИГА СКОРБОТИ УКРАЇНИ. Полтавська область. Том 2. Головна ред. кол.: І. О. Герасимов (голова) та ін.; обласна ред. кол.: О. О. Нестуля (голова редколегії) та ін. - Полтава: Полтавський літератор, 2003. - 628 с. (гітлерівський терор у Миргороді)
Ваше превосходительство! Автобиография и другие документы из архива основателя Миргородского курорта - земского врача, действительного статского советника, генерала - Ивана Андреевича Зубковскогo
Вертелецький В.Ю., Сахаров К.Г. Миргород. Ветеранська слава.
Драгоманов.М.П. Дорога по Полтавщині в 1876р. Громада. №5. Женева. 1882
Костомаров Микола. Мазепа
Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. Київ: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 452 с.
Москаленко П.М. Вибрані місця із листування академіка Д.І.Яворницького. - Полтава: "Сімон", 2014
Памятная книжка Киевского учебного округа на 1908 год / Изд. Управления Учебного Округа. - Киев : Типография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1908"
«Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції — Харків: ФОП Толмачова Н. Ю., 2009. — 480 с.
Шупик Д.О., Білан С.М. Дорога до рідного дому (Історія села Попівки Миргородського району Полтавської області). – Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава», 2007. – 88с.
Пустовіт І.С. Спогади про події Громадянської війни та колективізації в Комишні 0-1.pdf   2-3.pdf   4-5.pdf   6-7.pdf  8-9.pdf  10-12.pdf
Ревегук В.Я. Полтавщина. Протибільшовицький Рух опору 20–30-х років ХХ століття: Нариси історіїї. / В.Я Ревегук. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – 306 с.
Ревегук В.Я. Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр. – Полтава: Полтавський літератор, 2017. – 386 с.
Розсоха Л. Жабокрицький майдан і Жабокрики // Прапор перемоги 15.08.2014 № 33 с.7.
Розсоха Л. Заїзди і трактири на Миргородщині // Прапор перемоги, -5.06.2015, № 23, с.7.
Розсоха Л. З історії миргородських вулиць. – Київ: ВБ «Аванпост-прим» .– 2012. – 304 с.: іл.
Розсоха Л.О. Миргородська повінь: Миргородщина в Українській революції 1917 – 1921 років / Л.Розсоха. –Миргород: ТОВ Видавництво «Миргород», 2019. –186 с.
Розсоха Л. Миргородська старовина : Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. – Кобеляки: Вид-во «Кобеляки», 2002. – 424 с.: іл.
Список населенных мест Полтавской губернии с кратким географическим очерком губернии (СПБ, 1862)
Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. Составлена в Канцелярии Духовной Консистории по сведениям, доставленным о.о. благочинными. Полтава. 1912. XCII, 303 с.
Устименко Т.М. Село Зуївці Миргородського повіту Пол­тавської губернії» (1893) 1.pdf   2.pdf   3.jpg 
Фесенко А. Радянська влада: історія, документи // Майдан (Миргородський часопис) 06.11.1999р., с.3
Ханко Віталій. Класики українського мистецтва - викладачі та вихованці навчально-керамічного осередку в Миргороді // Українська керамологія : нац. наук. щорічник. — Опішне : Укр. народознавство, 2001. — Кн. 1. — С. 234-237 
Ханко О. Гончарський промисел у Комишні // Українська керамологія : нац. наук. щорічник. — Опішне : Укр. народознавство, 2001. — Кн. 1. — С. 264-280 
Книга пам’яті полеглих за Україну (Російсько-українська війна )
Наші статті у місцевій пресі (27)
Історія Комишні
Пошуковий загін «Славія» дослідив недосліджене (про вимірювання Комишнянського городища) // Миргород-наш дім, 20.01.2011
Голодомор на Миргородщині. Життя і смерть отця Федора Слухаєвського // Прапор перемоги,  25.11.2011, № 47 
Піст від диявола. Вибір праведників // Прапор перемоги, 07.12.2012, № 49 (про праведників доби Голодомору: Демченка І.І. та Сухозада Ф.)
Комишня у творчості Юрія Мушкетика // Прапор перемоги, 11.04.2014, № 15 
Історія Остапівки
Месінг у Остапівці //  Прапор Перемоги, 09.09.2011, № 36
Пошукові розвідки «Славії» // Прапор перемоги, 20.01.2012, № 3 (Звіт про 5 років пошукової діяльності)
Ішов 1943 рік... // Зоря Полтавщини, 25.11.2014, №№ 196-197
Історія Верхньої Будаківки
Згадуючи Дмитра Яворницького // Прапор Перемоги, 02.03.2012
Досвід краєзнавчого пошуку // Прапор перемоги, 09.11.2012, № 46 (про відвідання нашої школи поетом і краєзнавцем із Ялти Москаленком Петром Миколайовичем)
Будаківка: бої фронтового значення // Прапор перемоги, 15.11.2013, № 46 
Бої поблизу Будаківки // Миргород - наш дім № 39 (703), 25.09.2014р. , с.4.
Доброчинні справи Дмитра Яворницького // Прапор перемоги № 47, 20.11.2015, с.7.
Історія Зуївець
Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 10.08.2012,   32 (початок)
Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 17.08.2012, № 33 (продовження)
Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 24.08.2012, 34 (закінчення)
Зуївці в пошукових знахідках «Славії» // Прапор перемоги, 16.11.2012, № 47 (про дослідження назви села та здійснену нами 23.11.2012 експедицію до Зуївець)
Шведський слід у Зуївцях // Прапор перемоги, 12.04.2013, № 15 
Історія Хомутця
Історія Миргорода і Миргородщини
168-й піхотний Миргородський полк // Зоря Полтавщини, 28.12.2012, №№ 208-209
Наша гордість і наша слава // Прапор перемоги, 25.01.2013, № 4
Пам'ять змінює наше життя. Сайт Миргородської організації ветеранів України // Прапор перемоги, 09.08.2013, № 32 (про зміст нашого інтернет-проекту «Воїни-миргородці»)
«Рятівник Європи» Степан Куницький // Миргород - наш дім, 27.02.2014, № 9 та 06.03.2014, 10 
Халхін-Гол: миргородський слід. Перебіг бою у біографіях земляків // Прапор перемоги, 19.12.2014, № 51
Миргородська ціна Фінської війни // Прапор перемоги, 12.03.2015, № 12
Володимир Концевич: сто років пам'яті // Прапор перемоги, 15.01.2016, № 3, с.6